Trụ sở chính:
Địa chỉ: Số 142_144_146 Đường Quang Trung Phường Quang Trung Thành Phố Thái Nguyên

0367777783

0367777783

duythaitueba@gmail.com